Su búsqueda está siendo procesada

Librotecnia

Libreria técnica y divulgativa

Librería técnica

Libros y revistasIr al listado de libros

Atención ao cliente. Guía práctica de técnicas e estratexias

Atención ao cliente. Guía práctica de técnicas e estratexias

Paz Couso, Renata

190; 1 ed.; Encuadernación Tapa blanda o Bolsillo; 170 x 240 cm; 380 g

18,22 € + IVA

Añadir al carrito

Share |
Resumen

A atención ao cliente engloba todas as accións que realiza a empresa para aumentar o nivel de satisfacción dos seus clientes. Ademais, non debe verse tan só como unha ferramenta estratéxica de marketing, orientada a minimizar os erros e perder o menor número de clientes posible, senón que representa un sistema de mellora continua na empresa. O obxectivo deste material didáctico é conseguir que o lector adquira unhas habilidades e actitudes concretas para mellorar a atención ao cliente e conseguir así un maior beneficio na súa empresa. Neste manual, que Ideaspropias Editorial lle presenta, abórdanse temas referentes a aspectos xerais da comunicación, tanto oral como escrita, e da atención ao público, así como aspectos relativos ao consumidor, que nos permiten establecer unhas pautas de actuación na atención ao cliente, orientadas a mellorar a calidade do servizo.
Libros relacionados


Contactar con Marge