Su búsqueda está siendo procesada

Librotecnia

Libreria técnica y divulgativa

Librería técnica

Libros y revistasIr al listado de libros

Atención e apoio psicosocial domiciliario. Técnicas de rehabilitación psicosocial, apoio ás xestións cotiás e comunicación co dependente e o seu contorno

Atención e apoio psicosocial domiciliario. Técnicas de rehabilitación psicosocial, apoio ás xestións cotiás e comunicación co dependente e o seu contorno

Saavedra Toral, Daniel | Andrés Sendra, Judith

342; 1 ed.; Encuadernación Tapa blanda o Bolsillo; 1700 x 2400 cm; 20000 g

24,95 € + IVA

Añadir al carrito

Share |
Resumen

A atención e o apoio que presta un auxiliar de axuda a domicilio ofrece unha boa posibilidade para que a persoa dependente teña a oportunidade de continuar vivindo no seu propio fogar, mantendo a conexión co contorno que a rodea, así como permanecendo preto dos seus amigos, veciños e familiares. Ademais, este servizo ofrece a oportunidade de que o dependente reciba os apoios necesarios que lle permitan manter a súa autonomía o máximo tempo posíbel, así como a realización por parte do auxiliar de axuda ao domicilio das tarefas domésticas que o usuario xa non poida efectuar. Ideaspropias Editorial ofrécelle este material didáctico cuxo obxectivo principal é que o lector coñeza como desenvolver intervencións de atención psicosocial domiciliaria dirixidas a persoas con necesidades de atención sociosanitaria. Coa lectura deste manual, coñecerá como planificar e coordinar intervencións de atención psicosocial domiciliaria xunto co equipo interdisciplinario asignado, o que lle permitirá identificar as necesidades que presenta unha persoa dependente, garantindo unha atención e un apoio psicosocial axeitados.
Libros relacionados


Contactar con Marge