Su búsqueda está siendo procesada

Librotecnia

Libreria técnica y divulgativa

Librería técnica

Libros y revistasIr al listado de libros

Proceso económico-administrativo nas axencias de viaxes. A xestión económica-administrativa nas axencias de viaxes

Proceso económico-administrativo nas axencias de viaxes. A xestión económica-administrativa nas axencias de viaxes

Cabarcos, Noelia

220; 1 ed.; Encuadernación Tapa blanda o Bolsillo; 170 x 240 cm; 440 g

20,14 € + IVA

Añadir al carrito

Share |
Resumen

Os ingresos propios e habituais dunha axencia de viaxes poden provir dunha gran variedade de actividades, tales como a venda de billetes, a reserva de prazas en empresas de aloxamento, a venda de produtos de axencias por xunto, etc. Entre as axencias existen dúas formas de contabilizar os ingresos, considerando como ingreso só o conxunto de comisións que percibe a axencia polos distintos servizos prestados, ou incluíndo na cifra de ingresos o importe total do servizo, é dicir, o prezo de venda deste. Este manual pretende, de forma clara e sinxela, aproximar ao lector aos procesos económico-administrativos nas axencias de viaxes. 'Proceso Económico-Administrativo nas Axencias de Viaxes' é un dos módulos pertencente á cualificación profesional de 'Venda de Servizos e Produtos Turísticos', o cal forma parte da familia profesional de 'Hostalaría e Turismo' Esa cualificación recolle todos os seus contidos e obxectivos, seguindo as directrices marcadas polo Sistema Nacional de Cualificacións.
Libros relacionados


Contactar con Marge