Su búsqueda está siendo procesada

Librotecnia

Libreria técnica y divulgativa

Librería técnica

Libros y revistasIr al listado de libros

Propietats dels materials i elements de construcció

Propietats dels materials i elements de construcció

Sastre Sastre, Ramon

148; 1 ed.; Encuadernación Tapa blanda o Bolsillo; 210 x 297 cm; 296 g

20,19 € + IVA

Añadir al carrito

Share |
Resumen

L'elecció dels materials i els elements de construcció que cal utilitzar en una obra és una tasca cada vegada més complexa. L'arquitecte es troba davant una gamma molt àmplia de possibilitats entre les quals ha d'escollir. El coneixement de les propietats d'aquests materials és una eina imprescindible si es vol fer una elecció objectiva.
Aquesta obra analitza les propietats tècniques d'aquests materials: de la massa, de l'estat de la matèria, mecàniques, reològiques, tèrmiques, com també la relació amb els fenòmens ondulatoris, aparents, temporals i de durabilitat; els costos, les repercussions sobre la salut i les implicacions ecològiques. D'altra banda, la qualitat d'informació numèrica que tenim d'aquests materials i elements fa necessària una obra que reculli, relacioni i compari tots aquests valors, ja que a l'hora de decidir utilitzar-los és convenient tenir una visió global de les diverses opcions possibles.
Libros relacionados


Contactar con Marge