Su búsqueda está siendo procesada

Librotecnia

Libreria técnica y divulgativa

Librería técnica

Libros y revistasIr al listado de libros

Xestión comercial da peme. Ferramentas e técnicas básicas para xestionar eficazmente a súa empresa

Xestión comercial da peme. Ferramentas e técnicas básicas para xestionar eficazmente a súa empresa

García, Fernando

222; 1 ed.; Encuadernación Tapa blanda o Bolsillo; 170 x 240 cm; 444 g

18,22 € + IVA

Añadir al carrito

Share |
Resumen

Cando falamos de planificación comercial, debemos entendela como unha parte máis da planificación estratéxica da empresa, cuxa finalidade é o desenvolvemento de programas de acción para alcanzar os obxectivos de marketing fixados. A súa formulación compételle ao departamento de marketing, que ademais é o responsable de executar o plan e de controlar o seu cumprimento co fin de lograr os obxectivos previstos, levando a cabo as medidas ou accións correctoras necesarias. O obxectivo principal deste material didáctico é coñecer as ferramentas e técnicas básicas para xestionar eficazmente unha empresa. Con este manual, que Ideaspropias Editorial lle presenta, adquirirá os coñecementos teóricos e prácticos necesarios sobre a planificación comercial, a xestión, a función e a promoción de vendas, a fidelización de clientes así como as técnicas, fases, estilos e tácticas de negociación.
Libros relacionados


Contactar con Marge